Aktualitātes

Eiropas pārtikas nekaitīguma iestāde (EFSA) ir publicējusi ziņojumu par 2017. gada datiem par pesticīdu atliekvielu daudzumu pārtikā.  Dati rāda, ka pārtika, kas tiek patērēta Latvijā, pārsvarā ir brīva no pesticīdu atliekvielām vai satur tās ES likumdošanā noteikto pieļaujamo normu robežās.

  • 82.2 % analizētos paraugos netika konstatētas pesticīdu atliekvielas, to daudzums bija zem to noteikšanas robežas.
  • 17.3 % analizētos paraugos tika konstatētas pesticīdu atliekvielas tādā daudzumā, kas nepārsniedz ES likumdošanā noteiktās pieļaujamās normas.
  • 0.6 % analizētos paraugos tika pārsniegtas noteiktās pieļaujamās normas.  

Lielākā daļa paraugu (40.4 %) tika ņemti vietējās izcelsmes produkti, 31.3 % - Eiropas Savienības produkti, 28.4 % - produkti, kas importēti no trešajām valstīm.

Vairāk skatīt:  http://www.efsa.europa.eu/en/interactive_pages/Pesticides_report_2017

 

 


« Atpakaļ