Aktualitātes

Sākot ar 2021. gada 6. janvāri, Eiropas augu aizsardzības asociācija (ECPA) turpmāk darbosies kā CropLife Europe, paplašinot savu darbību digitālās un precīzās lauksaimniecības, augu biotehnoloģijas risinājumu un biopesticīdu jomās.  

CropLife Europe darbības uzsākšana notiek laikā, kad ES politikas veidotāji un valdības arvien vairāk aicina pāriet uz ilgtspējīgāku lauksaimniecības un pārtikas ražošanas modeli.

"Mēs uzskatām, ka to vislabāk var panākt, izmantojot visaptverošu pieeju. Apvienība, kas pārstāv virkni tehnoloģijas vienkopus, būs labāk aprīkota, lai nodrošinātu nepieciešamos integrētos risinājumus ilgtspējīgākai lauksaimniecībai, un lai reaģētu strauji mainīgās sabiedrības prasībām un politikas izmaiņām,” sacīja CropLife Europe ģenerāldirektore Geraldine Kutas.

“Mēs uzskatām, ka pietiekamu pārtikas ilgtspējīgu ražošanu nevar panākt, vienkārši samazinot risinājumu pieejamību lauksaimniekiem. Tā vietā mums ir jāpaātrina jaunu, labāku risinājumu izstrāde un jāuzlabo lauksaimniecības prakse, kas izmanto vairāk tehnoloģiju, lai ražotu pārtiku, vienlaikus izmantojot mazāk resursu, ”viņa piebilda.

Šajā nolūkā CropLife Europe dalībnieki turpinās ieguldīt pētniecībā un attīstībā, koncentrējoties uz inovācijām, lai godīgā un ilgtspējīgā veidā atbalstītu pārtikas ražošanu visiem.

"Eiropas Komisijas Zaļais kurss ir īsts spēļu mainītājs," sacīja CropLife Europe jaunieceltais asociācijas priekšsēdētājs Livio Tedeschi (BASF). “Kopā ar ES stratēģiju “ No lauka līdz galdam” un ES bioloģiskās daudzveidības stratēģiju 2030. gadam, tas mums visiem sniedz lielisku iespēju nodrošināt ilgtspējīgāku lauksaimniecību; nodrošināt, ka ES atbalsta ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu sasniegšanu; un turpināt stiprināt pārtikas nodrošinājumu ne tikai Eiropā, bet arī visā pasaulē.  Mēs vēlamies, lai mūsu nozare būtu daļa no risinājuma, kas palīdzēs sasniegt ES zaļo vienošanos. Mēs piedalīsimies un ceram, ka citas ieinteresētās puses pievienosies mums, lai virzītu šos būtiskos jautājumus uz priekšu.”

Paplašinātā CropLife Europe organizācija aptvers plašāku darbības jomu, atspoguļojot visaptverošu priekšstatu par ilgtspējīgu lauksaimniecību un biedru piedāvājumiem, tostarp:

• pesticīdi un biopesticīdi, ko izmanto bioloģiskajā ražošanā, konservējošā augsnes apstrāde (minimālā augsnes apstrāde, bezaršana), agromežsaimniecības un tradicionālās lauksaimniecības modeļi

• precīzie un digitālie risinājumi lauksaimniecībā, kas ļauj nodrošināt minimālu produkta daudzumu īstajā vietā un laikā;

• augu biotehnoloģiskās īpašības, kas kultūraugiem ļaus attīstīties sarežģītos apstākļos, izmantojot mazāk resursu vai sniedzot lielāku labumu cilvēku uzturā.

 

Par CropLife Europe un LAALRUTA

CropLife Europe pārstāv ilgtspējīgus augu aizsardzības risinājumus: inovatīvi un zinātniski pamatoti, nozares risinājumi nodrošina veselīgu ražu un palīdz nodrošināt Eiropas iedzīvotājiem drošu, pieejamu, veselīgu, ilgtspējīgu pārtikas piegādi.

Latvijas augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju asociācija (LAALRUTA) tika izveidota 2003. gadā. Tā apvieno augu aizsardzības līdzekļu ražotāju un tirgotāju kompānijas. LAALRUTA ir CropLife Europe dalībniece kopš 2010. gada.  Augu aizsardzības nozares galvenais mērķis ir nodrošināt ilgtspējīgus risinājumus mūsdienu lauksaimniecības izaicinājumiem.

LAALRUTA mērķis ir veicināt augu aizsardzības līdzekļu atbildīgu izmantošanu ilgtspējīgas lauksaimniecības ietvaros, kas apvieno rūpes par cilvēku veselību un vidi, vienlaikus nodrošinot pieprasījumu pēc lauksaimniecības produktiem.


« Atpakaļ