Aktualitātes

Stratēģijas “No lauka līdz galdam” mērķis ir uzlabot ilgtspējīgu pārtikas ražošanu un patēriņu, izmantojot visaptverošu pieeju. Tās pamatā ir klimata pārmaiņu mazināšana un bioloģiskās daudzveidības uzlabošana, vienlaikus nodrošinot Eiropas lauksaimniecības dzīvotspēju un drošu un ilgtspējīgu pārtikas piegādi.  

Nozare ir apņēmusies piedalīties Komisijas centienos rast ilgtspējīgus risinājumus. Uzskatām, ka zinātne, inovatīvi augu aizsardzības risinājumi un mūsdienīga lauksaimniecības prakse palīdzēs pārvarēt lauksaimniecības izaicinājumus visā ES.

Svarīgākie punkti

Nozare turpina ieguldīt pētniecībā un zinātnē, lai lauksaimniekiem piedāvātu arvien videi draudzīgākus augu aizsardzības risinājumus, biopesticīdu risinājumus, un iespēju piemērot precīzās tehnoloģijas ilgtspējīgai lauksaimniecībai.

• Esošo tiesību aktu labāka īstenošana varētu palīdzēt pielāgoties klimata pārmaiņām un ieviest tirgū jaunas tehnoloģijas, lai nodrošinātu ilgtspējīgu lauksaimniecību. Nozarei ir bažas par to, ka Eiropas normatīvā un politiskā vide arvien mazāk ir atvērta inovāciju attīstībai un piemērošanai augu aizsardzības nozarē. Pārskatāmā nākotnē Eiropas lauksaimnieki turpinās zaudēt pieejamos risinājumus ātrāk, nekā var atrast jaunus. Kopumā ķīmiskās un bioloģiski darbīgās vielas ir jāuzskata par papildu risinājumiem, nevis par tiešu to aizstāšanu. Jaunākie pētījumi liecina, ka 7 pamatkultūru raža ir ievērojami zemāka (10–40%), ja tiktu izņemta liela daļa no šī brīža pieejamiem risinājumiem kultūraugu aizsardzībai1.

• ES atļauju piešķiršanas procedūra augu aizsardzības līdzekļiem (jeb pesticīdiem) ir viena no visstingrākajām pasaulē, kas nodrošina viskvalitatīvāko pārtiku. Tomēr nozare atzīst sabiedrības bažas par pārtikas ražošanu un Komisijas gatavību samazināt gan risku, gan augu aizsardzības līdzekļu lietošanu. Nozare ir gatava apspriest samazināšanas mērķi, ja tas ir zinātniski pamatots un reālistisks. Ierosinājums samazināt par 50% ķīmisko augu aizsardzības līdzekļu lietošanu  nav reāls, un tam nebūs vēlamās ietekmes uz ilgtspējīgāku pārtikas ražošanas modeli. Atzinīgi vērtētu mērķus, kas atspoguļo ietekmes novērtējuma rezultātus.

• Mūsu nozare piedāvā risinājumus visiem lauksaimniecības veidiem, sākot no bioloģiskajiem līdz konvencionālajiem. Mēs atbalstām Komisijas mērķi palielināt bioloģisko ražošanu, ciktāl to veicina pieaugošais patērētāju pieprasījums. Svarīgi atzīmēt ekoloģiskos kompromisus: bioloģiskā ražošana nodrošina ievērojami zemāku ražu, un galvenos augu aizsardzības līdzekļus, kas apstiprināti bioloģiskajai lauksaimniecībai, bieži izmanto daudz lielākā daudzumā, nekā citus ķīmiskos augu aizsardzības līdzekļus. Šī iemesla dēļ visiem mērķiem jābūt balstītiem uz zinātni un iepriekš novērtētām sekām. Ir nepieciešams ietekmes novērtējums, kurā tiek aplūkota bioloģiskās ražošanas pieaugošā ietekme uz pārtikas nodrošinājumu un aplūkota ietekme uz trešām valstīm. Lauksaimniecības ilgtspējas stimulēšanai jābūt vērstai uz saimniecības sniegumu, nevis uz saimniekošanas veidu.

Mēs uzskatām, ka ir vajadzīga patiesi visaptveroša pieeja, lai līdzsvarotu šo spriedzi un panāktu nepieciešamos klimata pasākumus, vienlaikus saglabājot lauksaimnieku spēju ražot kvalitatīvu un pietiekami daudz pārtikas.

_______________________________________

1 Kim, R., van Drunen, A & Boogers, N., (2020), Low Yield II: Cumulative impact of hazard-based legislation on crop protection products in Europe, Available: https://issuu.com/cropprotection/docs/low_yield_report_ii


« Atpakaļ