Aktualitātes


 

Informējam, ka LAALRUTA kopā ar citām Eiropas Savienībā pārstāvētajām rūpniecības nozares asociācijām ir parakstījusi aicinājumu Eiropas Parlamenta vēlēšanu deputātu kandidātiem par vadošas, inovatīvas un ilgtspējīgas rūpniecības nākotni Eiropā.

Rūpniecības nozaru pārstāvji aicina nākamos Eiropas Parlamenta deputātus apņemties • izvirzīt rūpniecības nozari Eiropas Parlamenta politiskās dienaskārtības augšgalā, • aicināt nākamo Eiropas Komisiju iekļaut rūpniecību tās piecgades darba programmā kā vienu no galvenajām prioritātēm, • pieprasīt, lai nākamā Eiropas Komisija iesniedz vērienīgu ilgtermiņa ES rūpniecības stratēģijas plānu.

https://www.industry4europe.eu/assets/Uploads/Joint-Call/576cce2b03/Latvia_Joint-Call_2019-European-Elections_Industry4Europe.pdf


« Atpakaļ