Aktualitātes

Ir noslēgusies viena no Eiropola ikgadējām operācijām “Silver Axe”, kuru atbalsta Eiropas Birojs krāpšanas apkarošanai (OLAF), un kas aptver gandrīz 30 valstis. Tā uzsākta 2012. gadā un ir vērsta pret nelegālu un viltotu augu aizsardzības līdzekļu (pesticīdu) tirdzniecību.

Kopš tās uzsākšanas ir atsavinātas 1222 tonnas nelegālu un viltotu augu aizsardzības līdzekļu. 2019. gadā  operācijas laikā Eiropā ir konfiscētas 550 tonnas nelegālo augu aizsardzības līdzekļu un arestētas trīs personas.

Operācijas “Silver Axe IV” laikā tiesībaizsardzības iestādes veica pārbaudes lielākajās jūras ostās, lidostās un uz sauszemes robežas. Ražošanas un pārpakošanas vietas pārbaudīja arī 29 iesaistītajās valstīs: Austrijā, Beļģijā, Bulgārijā, Horvātijā, Kiprā, Čehijā, Dānijā, Igaunijā, Somijā, Francijā, Vācijā, Grieķijā, Ungārijā, Īrijā, Itālijā, Latvijā, Lietuvā, Luksemburgā, Maltā, Nīderlandē, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā, Spānijā, Šveicē, Ukrainā un Apvienotajā Karalistē.

APDRAUDĒTA VIDE UN VESELĪBA

Pirms augu aizsardzības līdzekļu laišanas tirgū tie rūpīgi jāpārbauda. Nelegālie augu aizsardzības līdzekļi netiek pārbaudīti, tie apdraud vidi un lietotāju un patērētāju veselību un drošību. “Silver Axe” darbība ir vērsta uz viltotu un nelegālu augu aizsardzības līdzekļu pārdošanu un pieejamību tirgū (tostarp uz tādu intelektuālā īpašuma tiesību pārkāpumiem kā preču zīmes, patenti un autortiesības).

Darbības laikā Eiropola eksperti apmainījās ar datiem, kas saņemti no operācijā iesaistītajām valstīm, un analizēja tos, un izveidoja sakarus ar ieinteresētajām personām no 34 privātiem uzņēmumiem, kas iesaistīti augu aizsardzības līdzekļu ražošanā un tirdzniecībā. Papildus šim atbalstam Eiropols nodrošināja sešus ekspertus, lai atbalstītu darbības dalībvalstīs.

OLAF sniedza Eiropolam un iesaistītajām valstīm informāciju par 120 aizdomīgiem augu aizsardzības līdzekļu sūtījumiem Eiropas Savienībā.

PRIVĀTĀ UN VALSTS SEKTORU SADARBĪBA

Sadarbībai ar privāto sektoru un citām Eiropas un starptautiskajām organizācijām ir izšķiroša nozīme operācijas veiksmīgā īstenošanā. Darbības laikā augu aizsardzības nozari pārstāvēja privātā sektora partneri “CropLife International”, “European Crop Protection Association” (ECPA) un “European Crop Care Association” (ECCA). Sagatavošanas posmā un darbībā piedalījās arī Eiropas Komisijas Veselības un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta DG SANTE, OLAF, INTERPOLA un ANO Pārtikas un lauksaimniecības organizācijas (FAO) pārstāvji no valsts sektora.

Katrīna De Bolle, Eiropola izpilddirektore: “Šī ir tikai ceturtā reize, kad šī operācija ir notikusi, un mēs atkal esam pārspējuši iepriekšējos rekordus. Ar operāciju “Silver Axe” Eiropols uzsver sabiedrības veselības un drošības nozīmi.  Ir ļoti svarīgi, lai mēs sadarbotos ar saviem partneriem, lai kopīgi risinātu šāda veida noziegumus un sauktu pārkāpējus pie atbildības.”

ECCA tehniskais direktors Ansis Mattaar: “Katra “Silver Axe” operācija parāda, ka arvien pieaugošā tiesībaizsardzības iestāžu sadarbība ir ļoti efektīva cīņā pret nelegāliem un viltotiem augu aizsardzības līdzekļiem. ECCA gandarīta redzēt rezultātus, taču vienlaikus pauž bažas par notiekošo nelegālo uzņēmējdarbību. Mēs turpināsim sniegt ieguldījumu Eiropola centienos paplašināt “Silver Axe” darbības jomu. Spiediena palielināšana ir vienīgais veids, kā atturēt noziedzīgās organizācijas no šīs nelegālās tirdzniecības.”

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja (EUIPO) izpilddirektors Christian Archambeau: “Nelegālie (viltotie) augu aizsardzības līdzekļi var nopietni ietekmēt vidi un patērētāju veselību un drošību. EUIPO ir apņēmies turpināt izstrādāt pētījumus, lai pamatotu IĪT pārkāpumu ietekmi, kā arī turpinātu pētīt tendences viltošanā un atbalstīt amatpersonu centienos cīņā pret viltojumiem.” EUIPO pētījumi liecina, ka ik gadu ES tiek zaudēti 1,3 miljardi eiro viltotu pesticīdu dēļ.”

https://www.europol.europa.eu/newsroom/news/operation-silver-axe-strikes-for-fourth-time-seizing-over-550-tonnes-of-illegal-pesticides


« Atpakaļ